எந்த விளையாட்டுக்கும் வெற்றிகள் வேர் வைக்குமே !


ஒரு குழந்தை விளையாடும்போது அதன் உடலில் இருக்கும் உறுப்புகளான கண், கை கால் மூட்டுகள், காது, மூக்கு, தொடும் உணர்வு என அனைத்து
இயக்கங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செயல்படுவதால், குழந்தையின் உடம்பு சீராக இயங்கும்.அத்தகைய இயக்கமின்மைதானே பல நோய்களுக்கு பந்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.நன்றாக விளையாடும் குழந்தைக்கு உடலிலிருந்து அதிக கலோரி வெளியேறுவதால், நன்கு பசிக்கும் .நன்றாக சாப்பிடுவார்கள்.

அண்மைய செய்திகள்